en  

Foto / Zahrada v Opeře

Zahrada v Opeře

Zahrada v Opeře

Redesign interiéru restaurace původně projektované studiem Mimolimit v roce 2000. Nová realizace naplňuje slogan: „Zahrada v Opeře – zahrada pro všechny smysly!“

Restaurace je skutečná „oáza klidu“ sevřená v těž­ké a ponuré architektuře monstra bývalého Fe­de­rálního shromáždění. Intimní a neokázalé atmo­sféry bylo dosaženo jednoduchými prostředky, takže se tu člověk cítí téměř stejně pohodlně jako v sou­kromí vlastního domova. Oproti původní podobě je současný interiér ještě více odlehčen a zjednodušen.

Fes­ti­val smyslových zážitků začíná kouzelnou hrou světla v interiéru, kterému vizuálně vévodí křivka baro­vé­ho pultu z corianu. Jedinečná je kombinace tepla a hlad­kosti bambusového dřeva s chladným a drs­ným po­vr­chem mramoru a oblázků použitých na pod­laze.

Smyslový prožitek umocňují květino­vé vazby z řezaných i suchých květin, včetně čerst­vého bambu­su a tropických rostlin, usazených v kovo­vých rámech a těžkých travertinových vázách. Právě tyto exotické rost­linné dekorace jsou dominantním prvkem rede­sig­nu společně s novým barevným řeše­ním prostoru.

Fotogalerie

Zahrada v Opeře
Zahrada v Opeře
Zahrada v Opeře
Zahrada v Opeře