en  

Foto / Ahrend

Ahrend

Ahrend

Showroom holandské firmy Ahrend jako „továrna na inspiraci“ vznikl v konvertované industriální budově podle návrhu designérky Báry Škorpilové ze studia Mimolimit.

Nový showroom je vyjádřením ambicí společ­nosti Ahrend – být špičkovým dodavatelem desig­no­vých interiérových řešení. V historicky hodnotném in­du­stri­álním prostředí z konce 19. století se podařilo vy­tvořit funkční symfonii komfortního pracovního a re­prezentativního prostředí.

Realizace využívá možností vy­sokého podkroví bývalé industriální dvojpodlažní stav­by se sedlovou střechou, které ve svém středu dovolilo umístit galerii jako podstatný dispoziční prvek. Prezentované výrobky z produkce společnosti nebo spolupracujících firem včetně kusů od významných de­sig­nérů se tak staly přímou a užívanou součástí ce­lého interiéru.

Kombinace „in­du­striálních“ ma­teriálů jako hrubého betonu, lesk­lé podlahy a kovo­vého nábytku spolu s individuálně na­vrženými svítidly je zjemněna barevností interiéru a oblíbenými designovými prvky Barbory Škorpilové – obrovskými květi­náči s přírodním vyplaveným dře­vem, mořským pís­kem, oblázky a řasami, zelenými stěnami z proutí nebo bambusu.

Fotogalerie

Ahrend
Ahrend
Ahrend
Ahrend
Ahrend
Ahrend
Ahrend
Ahrend